Om Cykelköket

Cykelköket är en gratis gör-det-själv-verkstad för alla som behöver laga eller serva sin cykel. Vår ambition är att höja cykelns och cyklandets status, samt fungera som en socialt engagerande mötesplats för cykelintresserade i alla åldrar. Vi håller regelbundet öppet i vår verkstad, samt håller kurser och workshops i cykelmekande. Vi finns i Linné men har pedaldriven kapacitet att rycka ut och vara med på t.ex. festivaler, företag eller miljömässor.

Folkbildning och kollektivt lärande är centralt i vår verksamhet. Vem som helst, oavsett kunskapsnivå, är välkommen att ta del av och engagera sig i verksamheten. Cykelköket fungerar även som en återvinningscentral för kasserade och övergivna cyklar och cykeldelar. Vi kommer att samarbetar t.ex. med hyresvärdar för att samla in cyklar som sedan kan erbjudas som renoveringsobjekt åt behövande.

Ett cykelkök i Göteborg tar form

Under våren 2011 föddes idéen om ett cykelkök i Göteborg i samband med ett evenemang under devisen ”meka ihop din egen klimatsmarta cykel”. Ett antal insamlade cyklar som kasserats under Familjebostäders vårstädning i Majorna och Kungsladugård erbjöds här som renoveringsobjekt åt intresserade. Det mycket uppskattade evenemanget kom till stånd på initiativ av volontärer och cykel-entusiaster engagerade i dialog- och samverkansprojektet Ekologisk Stadsdel Majorna. Bland de medverkande framkastades en idé om att inrätta en permanent gör-det-själv-verkstad och återvinningsställe för cyklar.

I september 2011 lanserades med hjälp av Studiefrämjandet och Omställning Göteborg en studiecirkel med målsättningen att grunda en oberoende filial till Cykelköket i Malmö. Projektet utvecklades under vintern 2011-2012 av en växande skara entusiaster. En i Majornas lokala hyresgästförening upplät en mindre lokal som kommer fungera som bas för verksamheten i en inledande fas. I mars 2012 höll Cykelköket Göteborg sitt första, mycket välbesökta, offentliga evenemang.

Cykelkökets verksamhet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet Göteborg.

Våra stadgar kan du hitta här.