Historia


Ett cykelkök i Göteborg tar form

Under våren 2011 föddes idéen om ett cykelkök i Göteborg i samband med ett evenemang under devisen ”meka ihop din egen klimatsmarta cykel”. Ett antal insamlade cyklar som kasserats under Familjebostäders vårstädning i Majorna och Kungsladugård erbjöds här som renoveringsobjekt åt intresserade. Det mycket uppskattade evenemanget kom till stånd på initiativ av volontärer och cykel-entusiaster engagerade i dialog- och samverkansprojektet Ekologisk Stadsdel Majorna. Bland de medverkande framkastades en idé om att inrätta en permanent gör-det-själv-verkstad och återvinningsställe för cyklar.

I september 2011 lanserades med hjälp av Studiefrämjandet och Omställning Göteborg en studiecirkel med målsättningen att grunda en oberoende filial till Cykelköket i Malmö. Projektet utvecklades under vintern 2011-2012 av en växande skara entusiaster. En i Majornas lokala hyresgästförening upplät en mindre lokal som kommer fungera som bas för verksamheten i en inledande fas. I mars 2012 höll Cykelköket Göteborg sitt första, mycket välbesökta, offentliga evenemang.