Hej fantastiska medlemmar på cykelköket!


Och välkomna till 2 viktiga möten:

Ett extra årsmöte för att välja in en revisor, torsdag den 23:e maj kl 20:00. Detta kommer ske direkt efter öppettiden på Cykelköket. Den enda frågan som kommer behandlas är val av revisor. Vi behöver välja in nästa revisor för vår verksamhet och inför årsmötet eftersom vår tidigare revisor har bett om att avsluta. Se bifogad dagordning.

Vårt årsmöte, fredag den 7:e juni kl 19:00. Det kommer finnas mat och gott häng. Dagordningen för årsmötet är bifogat, samt våra stadgar. Pga att vi inte hade någon revisor är vi lite försenade (årsmötet ska ske senast sista maj enligt våra stadgar, vi hoppas att ni har förståelse för det!). Ni är välkomna att skicka potentiella motioner fram tills torsdag den 30:e maj. På fredag den 31:a kommer vi skicka till alla

giltiga motioner och styrelsens synpunkter om dem;
styrelsens propositioner;
verksamhetsberättelse;
ekonomisk berättelse.

Det är mycket uppskattat om ni kan meddela om ni kommer till ett eller till både möten, och särskilt till årsmötet eftersom vi behöver planera mat!

Allt gott till er,
Cykelkökets styrelse: Andreas, Olle, Tomasz, Carolina, Jenny, Linus, Ian och Fabienne

Dagordning extraordinärt årsmöte 23_e maj 2019 kl 20_00.pdf
Dagordning årsmötet 7_e juni 2019 kl 19_00.pdf